Poziv autorima za stručne i naučne članke u časopisu “Defendologija MNE” broj 13

CENTAR ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „DEFENDOLOGIJA“ sa zadovoljstvom Vam upućuje  P  O  Z  I  V  za dostavljanje radova za teorijsko-stručni  časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „DEFENDOLOGIJA MNE“ BROJ 13 Obavještavamo autore da je u toku prikupljanje radova trinaesti broj teorijsko-stručnog  časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja,…

Poziv za dostavljanje naučnih radova za časopis broj: 11 na temu: Govor mržnje

Defendologija MNE je multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne radove iz oblasti odbrane, zaštite, sociologije, kriminologije, bezbjednosti, prava, kao i tekstove iz drugih oblasti iz polja društvenih nauka. Kao jedan od rijetkih časopisa društvenih nauka koji je registrovan u Crnoj Gori , Defendologija MNE ima za cilj uspostavljanje veza između domaćeg regionalnog i inostranog naučno-istraživačkog…

Poziv za dostavljanje radova za broj: 11

Defendologija MNE je multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne radove iz oblasti odbrane, zaštite, sociologije, kriminologije, bezbjednosti, prava, kao i tekstove iz drugih oblasti iz polja društvenih nauka.     Kao jedan od rijetkih časopisa društvenih nauka koji je registrovan u Crnoj Gori , Defendologija MNE ima za cilj uspostavljanje veza između domaćeg regionalnog i…

Poziv za dostavljanje radova za 9 broj časopisa

CENTAR ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „DEFENDOLOGIJA“ IZ NIKŠIĆA  sa zadovoljstvom Vam upućuje:  P  O  Z  I  V za dostavljanje radova za deveti broj:   Teorijsko-stručnog  časopisa za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „DEFENDOLOGIJA MNE“ Radovi se dostavljaju u ovom broju  na temu “Prosjačenje kod djece u zemljama Zapadnog Balkana” ili…

Poziv za dostavljanje radova za broj: 7 časopisa Defendologija MNE

CENTAR ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „DEFENDOLOGIJA“ IZ NIKŠIĆA  sa zadovoljstvom Vam upućuje:  P  O  Z  I  V za dostavljanje radova za sedmi broj:   Teorijsko-stručnog  časopisa za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „DEFENDOLOGIJA MNE“ Radovi se dostavljaju u ovom broju  na različite teme obrazovanja, obuke, zaštite, bezbjednosti, sociologije, kriminologije i…